4. eksen nedir? Ne işe yarar? 

4. eksen nedir? Ne işe yarar? 

CNC makineleri genellikle 3 eksenlidir. Yani makinede X, Y ve Z ekseninde hareket eden (birlkte) bir nokta vardır ve bu noktaya bağlı olan araç bir iş yapar. Araç bu şekilde yukarı-aşağı, sağa-sola, ileri-geri giderek bir malzemenin üzerinde çalışma yapılmasını sağlar. Bunun bir diğer anlamı da hareketin dikey olmasıdır. Bu tür çalışan CNC sistemlerine 3B Dikey İşletim Sistemi denilir. 

Ama kimi zaman kullanıcı silindirik ya da dönen malzemelerin üzerinde iş yapmak ister. Örneğin bir yüzüğün üstüne yazı yazmak, bir merdanenin üstünde şekil kazımak gibi. Bunu yapmak için makinenize 4ncü eksen kurmanız gerekir. 

4. eksen torna değil midir?

Hayır 4. eksen tornadan çok fazlasıdır. Genellikle sektörde kullanılan divizör kelimesi, torna benzeri tek yönde hareket eden sistemler için kullanılır. Yani malzeme tıpkı çömlekçinin sehpası gibi, torna gibi tek tarafa döner. Ama bu tür sistemlerde doğrusal olmayan şekiller işlenemez. Örneğin bir silindirin üzerine isim yazılamaz. Bir masa ayağı yapılır, satrançtaki şah fil gibi simetrik taşlar işlenir ama motorun ileri dönmesinin gerektiği yazı, çizim, şekil gibi işlemler yapılamaz. 

O nedenle 4n. eksen tornadan çok fazlasıdır. STEPCRAFT 4ncü Eksen ile her şeyi yapabilirsiniz. 

4. eksen genellikle Y ekseni üzerinde sabitlenir. Bunun nedeni Y ekseninin daha uzun olması dolayısıyla daha çok çalışma alanı sağlamasıdır. 

4. eksen kullandığınızda köprüyü X ekseni sabit olacak şekilde konumlandırırsınız. Yani işlem süresince Y ekseni, Z ekseni değişecek ve malzemenin dönmesi de A ekseniyle sağlanacaktır. 

Aslında bir anlamda X eksenindeki tüm hareketler A eksenine dairesel olarak aktarılmıştır. Köprü (gantry) hala Y ekseninde ileri geri hareket edecek, Z ekseninde yukarı aşağı hareket edecek, ama şimdi A ekseniyle malzeme döndürüldüğünden silindirik işlem yapılabilecektir.